dimarts

EINES I ESTRIS PER TREBALLAR L’HORT DE LA NOSTRA ESCOLA.


EINES I ESTRIS:

Aixadell: Serveix per remoure la terra i per eliminar petites herbetes que creixen entre els cultius.

Forqueta: Serveix per remoure la terra i aixecar materials lleugers com ara fulles…


Pala de transplantar: És una pala petita que serveix per remoure petites quantitats de terra i per fer petits clots per trasplantar.

Aclotador: Un aclotador (plantador) és una eina agrícola manual utilitzada per a fer forats dins la terra i posar-hi llavors, plantes o bulbs.

Escombra de vimet: Normalment s’utilitza per recollir fulles, També hi ha models de mida petita per a treballs més curosos.

Tisores de podar: Normalment les fem servir per podar petits arbustos, fruits o tallar fulles seques.

Càvec: Eina semblant a l’aixada que serveix per cavar i solcar la terra.  

Pala: És una eina que serveix per excavar, moure material com grava, terra, sorra, picons…

Guants: Peça de roba que cobreix la mà i que evita punxar-se i embrutar-se.

Regadora: Serveix per regar superficies petites. Poden ser grans o petites.

Mànega:Serveix per regar grans superficies. La podem activar manualment o bé utilitzant un commutador a distància.
Amb mànega

Amb commutador

PETITS APARELLS i D'ALTRES:

 B i J:

Aspres: Canya que es clava al peu d’una planta per mantenir-la dreta en el seu creixement Són útils per aguantar i guiar les plantes quan són joves, adreçar un petit arbre que s’ha torçat, donar suport a plantes enfiladisses (mongeteres, pesoleres...) o lligar les tomaqueres. Les canyes són les més utilitzades; si són de bambú, duren més. Cal anar amb compte a l’hora de lligar la planta per no estrangular la tija.

ANIMALS DEL NOSTRE HORT:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada